Algemene voorwaarden

Algemene Handelsvoorwaarden

1. Toepasselijkheid

Voor alle bestellingen via onze online-shop gelden de onderstaande Algemene Handelsvoorwaarden. Onze online-shop richt zich uitsluitend op consumenten. Een consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit met een doel dat overwegend als niet bedrijfs- of beroepsmatig kan worden beschouwd. Een ondernemer is een natuurlijke of juridische persoon of een rechtsbevoegde vennootschap die bij het sluiten van een rechtshandeling bedrijfs- of beroepsmatig handelt.

2. Contractant, sluiting van de overeenkomst

De koopovereenkomst komt tot stand met Tourisim GmbH.

Met het plaatsen van de producten in de online-shop verstrekken wij een bindend aanbod voor het sluiten van een overeenkomst voor deze artikelen. U kunt onze producten eerst vrijblijvend in het winkelmandje leggen en uw invoer, voordat u de bindende bestelling verzendt, nog corrigeren door gebruik te maken van de correctie- en toelichtingsmogelijkheden die in het bestelproces zijn opgenomen. De overeenkomst komt tot stand als u de aanbieding voor de artikelen in uw winkelmandje accepteert en op de bestelknop klikt. Direct na het verzenden van de bestelling ontvangt u ook een bevestiging per e-mail.

3. Taal van de overeenkomst, opslag tekst van de overeenkomst

De talen waarin de overeenkomst wordt gesloten zijn Duits en Engels. Wij slaan de tekst van de overeenkomst op en zenden u de bestelgegevens en onze Algemene Handelsvoorwaarden per e-mail. De tekst van de overeenkomst is uit veiligheidsoverwegingen niet meer via internet toegankelijk.

4. Leveringsvoorwaarden

Bovenop de vermelde productprijzen worden nog verzendkosten berekend. Details met betrekking tot de hoogte van de verzendkosten ziet u bij de aanbiedingen.

Onze leveringen worden altijd verzonden. De goederen zelf afhalen is helaas niet mogelijk.

Wij leveren niet aan pakketstations.

5. Betaling

In onze shop kunt u in principe kiezen uit de onderstaande betaalmethoden:

Creditcard
Bij het verstrekken van de opdracht geeft u uw creditcardgegevens op. Na uw legitimatie als rechtmatige kaarthouder wordt de betalingstransactie automatisch uitgevoerd en van uw kaart afgeboekt.

PayPal
In het bestelproces wordt u verder geleid naar de website van de online aanbieder PayPal. Om het factuurbedrag via PayPal te kunnen betalen, moet u daar zijn geregistreerd of u eerst registreren, u legitimeren met uw inloggegevens en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Na plaatsing van de bestelling in de shop verzoeken wij PayPal de betalingstransactie in gang te zetten. De betalingstransactie wordt door PayPal direct daarna automatisch uitgevoerd. Overige aanwijzingen ontvangt u tijdens het bestelproces.

Sofort by klarna
Na plaatsing van de bestelling wordt u verder geleid naar de website van de online aanbieder Sofort GmbH. Om het factuurbedrag via Sofort te kunnen betalen, moet u beschikken over een bankrekening die is vrijgegeven voor online bankieren, u legitimeren en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Overige aanwijzingen ontvangt u tijdens het bestelproces. De betalingstransactie wordt direct daarna door Sofort uitgevoerd en van uw rekening afgeboekt.

Apple Pay
Om het factuurbedrag via Apple Pay te kunnen betalen, moet u gebruikmaken van de browser „Safari“, geregistreerd zijn bij de dienstverlener Apple, de functie Apple Pay hebben geactiveerd, u legitimeren met uw inloggegevens en de betalingsopdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt direct na het opgeven van de bestelling uitgevoerd. Overige aanwijzingen ontvangt u tijdens het bestelproces.

Google Pay
Om het factuurbedrag via Google Pay te kunnen betalen, moet u geregistreerd zijn bij de dienstverlener Google, de functie Google Pay hebben geactiveerd, u legitimeren met uw inloggegevens en de betalingsopdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt direct na het opgeven van de bestelling uitgevoerd. Overige aanwijzingen ontvangt u tijdens het bestelproces.

6. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven ons eigendom tot deze volledig betaald zijn.

7. Transportschade

Indien de goederen worden geleverd met duidelijke transportschade, reclameer dit gebrek dan indien mogelijk direct bij de bezorger en neem onmiddellijk contact met ons op. Als u verzuimt te reclameren of contact op te nemen heeft dit voor uw wettelijke aanspraak en de geldigheid hiervan, met name van uw garantierechten, geen enkele consequentie. U helpt ons er echter mee onze eigen claim op de vervoerder c.q. de transportverzekering te kunnen verhalen.

8. Vrijwaring en garanties

Voor zover onderstaand niet uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, geldt de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken. Bij gebruikte artikelen geldt: als het gebrek meer dan een jaar na aflevering van de goederen optreedt, zijn claims voor gebreken uitgesloten. Gebreken die binnen een jaar na aflevering van de goederen optreden, kunnen in het kader van de wettelijke verjaringstermijn van twee jaar na aflevering van de goederen worden verhaald. Bovenstaande restricties en beperkingen van de termijn gelden niet voor aanspraak op basis van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of voor ons handelende personen is veroorzaakt

  • bij schade aan leven, lichaam of de gezondheid,
  • bij opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en frauduleuze opzet,
  • bij schending van de wezenlijke contractuele verplichtingen, waarop de normaal gangbare uitvoering van de overeenkomst op zichzelf en de naleving waarop de contractant normaal gesproken mag vertrouwen (kardinale plichten)
  • in het kader van de garantieverplichting, voor zover overeengekomen of
  • voor zover het toepassingsgebied van de wet productaansprakelijkheid toepasselijk is.

Informatie met betrekking tot eventueel geldende aanvullende garanties en de exacte bepalingen daarvan vindt u telkens bij het product en op speciale informatiepagina's in de online-shop.

Klantenservice: Voor vragen, reclamaties of opmerkingen zijn we op werkdagen van 9.00 uur tot 18.00 uur per e-mail bereikbaar op hey@popotti.shop

9. Aansprakelijkheid

Bij aanspraak op basis van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of voor ons handelende personen is veroorzaakt, zijn wij onbeperkt aansprakelijk

  • bij schade aan leven, lichaam of de gezondheid,
  • bij opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim,
  • bij garantieverplichtingen, voor zover overeengekomen of
  • voor zover het toepassingsgebied van de wet productaansprakelijkheid toepasselijk is.

Bij schending van de wezenlijke contractuele verplichtingen, waarop de normaal gangbare uitvoering van de overeenkomst op zichzelf en de naleving waarop de contractant normaal gesproken mag vertrouwen (kardinale plichten) door lichte nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of voor ons handelende personen, is de aansprakelijkheid begrensd tot de hoogte van te voorziene schade, waarmee doorgaans bij het sluiten van de overeenkomst gerekend moet worden. Alle overige aanspraak op schadevergoeding wordt uitgesloten.

10. Gedragscodex

Wij hebben ons geconformeerd aan de onderstaande gedragscodex: Trusted Shops kwaliteitscriteria https://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_nl.pdf

11. Geschillenbeslechting
De Europese commissie stelt een platform beschikbaar voor onlinegeschillenbeslechting (ODR), dit vindt u hier https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Verantwoordelijk is de 'Universalschlichtungsstelle des Bundes am Zentrum für Schlichtung e.V.', Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.universalschlichtungsstelle.de.